fbpx

Asintik Academy

scriptie schrijven 7 tips

Met 7 tips je scriptie schrijven

Tip 1: Waar is de inhoud?

Misschien wel het meest lastige van een goede scriptie schrijven: je leest je eigen tekst met te veel kennis. Stel je hebt onderzoek gedaan naar het effect van social media gebruik op de diepte van de slaap van de gebruiker. Nu moet je je bevindingen gaan rapporteren. Gelukkig geven veel opleidingen houvast in hoe dat te rapporteren. Ze geven bijvoorbeeld een hoogste niveau inhoudsopgave die je kunt gebruiken. Iets als: introductie, probleem, methode en resultaten. Ik zie vaak zo een inhoudsopgave letterlijk in het verslag terug komen en dat lijkt wel zinnig. Als je deze titels leest dan heb je er een duidelijk beeld bij wat er ongeveer te verwachten is van dat hoofdstuk.

Wat nou als je die kennis van je project niet zou hebben, zijn die titels dan nog steeds even helder voor je? Stel je bent een nieuwe lezer geïnteresseerd in social media gebruik en de relatie tot slaap, geeft die inhoudsopgave je dan houvast? Tja, het geeft wel aan welk type informatie ik waar kan vinden maar wat nu de conclusie is van de schrijver voor ieder stukje is de vraag. Is het probleem dat gebruikers te weinig slaap krijgen? Of dat we het effect niet weten? Of dat de slaap niet diep genoeg is? We krijgen van de schrijver geen houvast dus we moeten het hele rapport lezen. Houd in de gaten dat een scriptie schrijven niet alleen gaat over wat jij wil vertellen (het doel van de tekst) maar met name wat je boodschap is aan je lezer en hoe makkelijk die hem leest.

Nog erger: stel je bent een nieuwe lezer en bent geïnteresseerd in social media marketing. Dan is het rapport ineens minder interessant voor je. Toch moet je het rapport deels gaan lezen want de titels van de inhoudsopgave geven geen houvast. En als je als nieuwe lezer op zoek bent naar informatie over iets geheel anders. Je begrijpt het, dan geven de titels ook geen houvast om te bepalen wat en of je überhaupt wel iets van het rapport moet lezen. Het is belangrijk de lezer tijdens het scriptie schrijven zo goed mogelijk in beeld te houden.

Dat is dus een groot verschil, als schrijver lees je je eigen tekst met alle projectkennis die je hebt. Een lezer heeft die kennis niet en gebruikt zijn eigen referentiekader wat hij kan verwachten bij ‘probleem’ of ‘resultaten’.

Wil je je lezer sneller op het juiste spoor zetten, stop dan inhoud in je titels. Wat is duidelijker voor de lezer: ‘probleem’ of ‘probleem: social media gebruik van pubers leidt tot te korte slaapduur’. Hoe specifieker je je boodschap kan maken hoe makkelijker je het maakt voor je lezer. Bovendien wordt je boodschap veel helderder voor de lezer en dat is de reden waarom je je tekst schrijft.

Oftewel: stop inhoud in je titels.

En wat je wel en niet selecteert, dat is weer een verhaal apart…

Succes met je scriptie schrijven!

Meer weten: volg een gratis proefles uit de online cursus ‘gestructureerd schrijven’ of schrijf je in voor de volledige cursus.

Meer schrijfplezier met de gratis mini training 'scriptie schrijven'

Ontvang via mail 7 dagen lang tips, instructies en templates om sneller en beter je scriptie te schrijven en met veel meer schrijfplezier!