fbpx

Asintik Academy

Goede samenvatting scriptie schrijven: de 3 functies laten zien is pure winst voor je beoordeling

samenvatting scriptie schrijven

Samenvatting scriptie schrijven: bedien de 3 functies

Bedenk goed dat je de scriptie samenvatting (ook wel: abstract) schrijft voor je lezer, niet voor jezelf. Waar heeft de lezer behoefte aan als hij de samenvatting leest? Het is dus meer dan alleen je inhoudelijke werk samenvatten. Al is dat natuurlijk een belangrijk onderdeel.

De drie functies van een goede samenvatting

Vaak is de samenvatting een van de eerste elementen die een lezer leest. Zorg dus dat hij meteen een duidelijk beeld krijgt van de inhoud van je rapport. Zorg dat de lezer snel kan bepalen of het rapport interessant is voor hem of niet. Niet iedereen hoeft je rapport geheel te lezen, alleen diegenen voor wie het ook echt interessant is. Als je lezer direct na de samenvatting onderbouwd weet dat je rapport niet interessant is voor hem dan ben jij een goede schrijver! Je hebt hem namelijk veel tijd bespaard, hij weet dat hij niet verder hoeft te lezen. Of nog leuker natuurlijk: hij weet welk deel van de informatie wel interessant is voor zijn doel.

Een goede samenvatting scriptie schrijven vergt het borgen van drie functies:

 1. Relevantie
  Zorg dat de lezer zo snel mogelijk weet waar je scriptie over gaat. De potentiƫle lezer weet dan of de inhoud van jouw rapport interessant is voor hem.
 2. Samenvatting
  Beschrijf alle elementen van je scriptie kort en leg de samenhang daartussen uit. Dit voor mensen die geen tijd hebben je volledige rapport door te nemen of alleen de hoofdzaken willen weten. Zij halen het totaal overzicht uit de samenvatting.
 3. Verwachtingsmanagement
  Zorg voor een overzicht van je scriptie zodat je lezer goed weet wat te verwachten. Bovendien kunnen ze dan de verschillende delen van je scriptie beter begrijpen. Zelfs als ze maar enkele delen lezen.

De vier elementen van een samenvatting

Zoals iedereen ongetwijfeld weet is de samenvatting een ‘korte weergave’ van de inhoud van je totale scriptie. Deze korte weergave moet wel een zelfstandig leesbare tekst zijn. De lezer hoeft dus niet eerst je rapport te lezen om je samenvatting te begrijpen. Daarom moet de samenvatting ingaan op alle belangrijkste inhoudelijke elementen van je rapport. Onder andere inleiding, onderzoek type, resultaten en conclusie. Naast titel en inhoudsopgave geef je met het abstract het eerste houvast aan je onderzoek en scriptie.

Om de functies van de samenvatting te borgen zijn vier inhoudelijke elementen van belang:

 1. Het onderwerp van je scriptie en waarom je die geschreven hebt
  Denk hierbij aan je probleemstelling, doel en de hoofd onderzoeksvraag of ontwerp doelstelling.
 2. Hoe je het project hebt uitgevoerd
  Dit betreft de methode(s) die je hebt gebruikt
 3. Wat de inhoudelijke resultaten zijn van je project
  Wat zijn de voor je hoofdvraag relevante resultaten?
 4. Je conclusies: wat betekenen de resultaten
  Deze heb je in je conclusies beschreven. Veelal het antwoord op je hoofdvraag. Focus op het antwoord, zonder uitwijdingen. De onderbouwing kan de lezer namelijk nagaan in het rapport zelf.

Eventueel kun je daarnaast kort ingaan op de relevantie van je scriptie voor de lezer. De basis hiervoor vind je in je discussie. Met name de suggesties voor vervolg werk, aanbevelingen of beperkingen van je project.

De samenvatting van je scriptie- de aandachtspunten:

 • De uitdaging bij de samenvatting is om het op hoofdniveau te houden. Je dient te selecteren wat de essentie is. Dus niet alle onderzoeksvragen maar alleen de hoofdvraag. Niet alle resultaten maar alleen de relevante resultaten om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.
 • Plak geen tekst vanuit je scriptie direct in je samenvatting. Daar zitten ongetwijfeld te veel niet relevante details bij voor het niveau van de samenvatting.
 • Borg de aanwezigheid van de inhoud. Dus niet melden dat je iets gedaan hebt (proces) maar wat je gedaan hebt (inhoud).

Een paar open deuren…

Een samenvatting gaat over jouw scriptie

Het lijkt een open deur maar die zijn het belangrijkste. Jouw samenvatting bestaat allen in jouw scriptie. Beschrijf alleen jouw belangrijkste inhoudelijke resultaten. Beschrijf die kort. Er komt geen nieuwe informatie aan bod. Alleen je belangrijkste elementen: je belangrijkste resultaten, conclusie en aanbevelingen. Beschrijf dat goed in een heldere structuur. Daarnaast natuurlijk een heldere achtergrond van de context van je scriptie zoals bijvoorbeeld het soort onderzoek dat je hebt uitgevoerd.

Je schrijft je samenvatting in de voltooid tegenwoordige tijd

Je schrijft alleen de belangrijkste inhoudelijke resultaten. Maar wees je ook bewust van de werkwoordstijd die je gebruikt. Bij een voorwoord kan dat weer wat anders liggen dan bij een conclusie maar zeker in vergelijk tot een samenvatting. Als je die laatste schrijft is het gehele project klaar oftewel: schrijf die in de voltooid tegenwoordige tijd. Dus: samenvatting scriptie tegenwoordige tijd of verleden tijd? De voltooid tegenwoordige tijd!

Kil your darlings

Je bent trots op je scriptie en dat mag de wereld weten! Toch is het zeker in een samenvatting belangrijk om scherp te selecteren wat je wel en niet verteld over je onderzoek. Het aantal woorden is beperkt. Het voorwoord hoef je natuurlijk niet te behandelen maar besteed weer wel voldoende woorden aan de introductie en de context. De samenvatting moet namelijk een zelfstandig leesbaar stuk zijn.

Beweeg jezelf dus naar het zogenoemde helicopter niveau van je onderzoek. Als je dat zeer goed doet zul je merken dat je het aantal woorden vanzelf beperkt.

Overige aandachtspunten en tips voor je samenvatting scriptie

 • Je samenvatting staat ook vermeld in de inhoudsopgave van je scriptie
 • het aantal woorden hangt af van de omvang van jouw scriptie. In de regel in ieder geval niet langer dan een a4
 • beschrijf de conclusie alleen als statement in je samenvatting
 • informatie uit het voorwoord en je nawoord is meestal niet belangrijk genoeg
 • je gebruikt relatief meer woorden voor de inleiding en context dan voor resultaten en conclusie
 • de samenvatting is een zelfstandig leesbare tekst dus met een structuur die duidelijk is voor de lezer
 • een samenvatting schrijf je pas als je project klaar is
 • Studenten vinden het vak lastig compact te formuleren. Zeker een samenvatting schrijf je echter op die manier
 • Een goede structuur is ook in het abstract essentieel zodat je lezer het goed begrijpt
 • Vraag feedback aan collega studenten op je abstract zonder aanvullende informatie te geven
 • kies scherp de hoofdzaken uit je onderzoek
 • Wees je bewust van de alinea lengte: in je samenvatting is die vaak wat langer dan in de rest van je scriptie

Je scriptie samenvatting schrijven? Dat is nu duidelijk: jij draait je hand er niet meer voor om. Succes!


Overige nuttige onderwerpen over het scriptie schrijven en onderzoek doen door studenten

Als je snel een kwalitatief goede scriptie wil schrijven, volg dan de SLIM methode (Structured, Layered, Intention, Message).

49,99 euro

Cursus Scriptie Schrijven met de SLIM methode

Informatie mede gebaseerd op informatie van de RUG

Meer schrijfplezier met de gratis mini training 'scriptie schrijven'

Ontvang via mail 7 dagen lang tips, instructies en templates om sneller en beter je scriptie te schrijven en met veel meer schrijfplezier!