fbpx
samenhang en structuur tussen delen van je scriptie

Met 7 tips je scriptie schrijven

Tip 6: Hoe een goede samenhang en structuur tussen delen van je scriptie aanbrengen?

Samenhang en structuur, het lijkt een dooddoener. Het is toch normaal dat dat belangrijk is, of misschien zelfs normaal dat hij er is? Helaas niet. Een goede samenhang en structuur aanbrengen tussen delen van je scriptie is lastig. Tegelijkertijd is het essentieel voor een goed begrip voor je lezer.

Hoe breng je die samenhang dan aan? Dat doe je op verschillende niveau’s. In de alinea’s, tussen de alinea’s maar zeker zo belangrijk: op de hogere niveaus. Dus samenhang tussen hoofdstuk titels onderling, tussen de hoofdstuk titels en de bijbehorende paragraaf titels en tussen (sub)paragraaf titels onderling.

Op ieder niveau moet je aansluiten bij wat de lezer op dat moment weet en daar op voortbouwen. Dan kan hij de nieuwe inhoud goed plaatsen in zijn overzicht tot dan toe.

Hoe hoger het niveau (hoofdstuk titels) hoe belangrijker die structuur en samenhang is voor de lezer. Dit kun je bereiken door een kernwoord van voorgaande titels te hergebruiken. Daar voeg je de kernwoorden van het nieuwe hoofdstuk aan toe om helder te maken wat je in dit hoofdstuk toevoegt aan het reeds bekende kernwoord.

Een voorbeeld werkt hier makkelijker. Wat als je twee hoofdstuktitels hebt: “1. zonnepanelen sparen energie verbruik” en “2. verhoging van de efficiency”. Als lezer weet je niet welke efficiency verhoogd wordt, die van de zonnepanelen of die van het energie verbruik. Beide zijn mogelijk dus in dit geval is de samenhang voor de lezer niet duidelijk zonder de detail informatie van beide hoofdstukken te lezen.

Samenhang en structuur gaat echter niet alleen over de samenhang begrijpen als je het hele werk kent. Belangrijker is dat een niet ingevoerde lezer snel de samenhang op hoofdlijnen ziet en begrijpt.

Het aanbrengen van de structuur is belangrijk en soortgelijk op alle niveaus. Op alinea niveau geeft ‘de taalwinkel‘ 4 manieren om verband aan te geven tussen alinea’s:

  1. door herhaling
  2. door overgangszinnen met verwijswoorden
  3. door aankondigende zinnen
  4. door signaalwoorden

Deze manieren werken dus ook voor de andere niveaus. Bijvoorbeeld tussen hoofdstuk titels of tussen een hoofdstuk titel en de bijbehorende paragrafen.

Dus structuur en samenhang aanbrengen tussen delen van je scriptie is essentieel voor het begrip van je lezer en je dient dit te doen op alle niveau’s van je scriptie.

Schrijven als een pro

Ben je het zat om steeds weer te herschrijven?

Verbeter gratis je schrijfstrategie in 1 week met dit format volgens de SLIM methode

Meer weten: volg een gratis proefles uit de online cursus ‘gestructureerd schrijven’ of schrijf je in voor de volledige cursus.

Meer schrijfplezier met de gratis mini training 'scriptie schrijven'

Ontvang via mail 7 dagen lang tips, instructies en templates om sneller en beter je scriptie te schrijven en met veel meer schrijfplezier!