fbpx
goede alinea opbouw als hoeksteen van je scriptie of rapport

Met 7 tips je scriptie schrijven

Tip 5: Een goede alinea opbouw: de hoeksteen van je scriptie

Wat is de betekenis van een alinea?

Een goede alinea opbouw is de hoeksteen van de inhoud van je scriptie of rapport. De meeste inhoud van je rapport verwoord je in de alinea’s. Sterker nog, alle inhoud introduceer je daar voor het eerst. Je werkt hem uit, onderbouwt hem en plaatst hem in de juiste context. Die belangrijke kernstructuur mag je met recht een hoeksteen noemen.

Daarmee is het erg belangrijk om een goede opbouw ervan toe te passen: met focus op je boodschap. Op die manier komt de inhoud op de juiste manier bij je lezer. En de juiste manier is zoals jij als schrijver de boodschap wil overbrengen aan je lezer. Alle alinea’s bij elkaar bevatten het merendeel van je inhoud. Daarom is het belangrijk voor ieder afzonderlijk de boodschap te identificeren. Zo borg je voor de lezer de structuur van je tekst.

Bij een goede opbouw kan de lezer eenvoudig de boodschap achterhalen. Tijdens het lezen kan hij dan de onderbouwing of uitwerking lezen en bepalen of hij het met je eens is. Hoe makkelijker je dus de boodschap aan de lezer toont, hoe eenvoudiger hij je inhoud kan volgen. Dus een goede opbouw zorgt voor focus op de boodschap.

Een alinea opbouw

Je volgt altijd dezelfde alinea-indeling: de hoofdboodschap van dat stukje tekst schrijf je het beste in de eerste zin. Enkele kernpunten eventueel nog in de laatste zin. Je lezer weet bij het lezen dan hoe hij de inhoud moet plaatsen. Hij kent immers al je hoofdboodschap.

Er bestaan hier enigszins verschillende visies op: eerste zin, tweede zin of laatste zin [taalwinkel]. Zelf merk ik in veel teksten dat een combinatie van eerste zin en een verbinding via de laatste zin goed werkt. Die laatste zin plaatst al die details weer in het licht van de hoofdboodschap. Het gaat namelijk om de hoofdboodschap, de details zijn ter onderbouwing of uitwijding. De kernboodschap in de laatste zin kan dan dienen als een samenvattende reminder.

Wat zijn de kenmerken van een alinea?

Iedere alinea is aan het begin en aan het eind afgebakend met een witregel of minimaal met het beginnen op een nieuwe regel eventueel met een indent. Wi je een alinea voorbeeld? Je hoeft alleen maar te kijken naar bovenstaande tekst.

Schrijven als een pro

Ben je het zat om steeds weer te herschrijven?

Verbeter gratis je schrijfstrategie in 1 week met dit format volgens de SLIM methode

Meer weten: kijk bij de overige scriptie tips

Meer schrijfplezier met de gratis mini training 'scriptie schrijven'

Ontvang via mail 7 dagen lang tips, instructies en templates om sneller en beter je scriptie te schrijven en met veel meer schrijfplezier!